Kinderdagverblijf Potje Knor en Eenbes basisschool De Branding gaan samen!

Kinderdagverblijf Potje Knor en Eenbes basisschool De Branding gaan samen!

0 97

GELDROP – Kinderdagverblijf Potje Knor en Eenbes Basisschool De Branding gaan samen een integraal kindcentrum vormen. De nieuwe naam ervan wordt op 23 maart onthuld. Hierbij zijn naast alle kinderen en ouders van het integraal kindcentrum ook de buurtbewoners van de Coevering van harte welkom.

Het samengaan van de twee partijen betekent dat ze samen optrekken in de zorg voor alle kinderen met als doel het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving waarin alle kinderen optimaal kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Bij dit alles staat het kind centraal. Zo kunnen driejarigen samen met hun leidster twee keer in de week kennis maken met de activiteiten in de kleutergroepen. De leidsters van de bso zijn in de lunchpauze van de schoolgaande kinderen aanwezig en ondersteunen daarna in de klas. Thema’s van de kleutergroepen en van Davinci, de wereld oriënterende methode, vind je straks terug in de school en het kinderdagverblijf. Kinderen die de Nederlandse taal nog gaan leren hebben profijt van de taalklas die vorig schooljaar gestart is. Verder kunnen oudergesprekken gezamenlijk plaatsvinden en is onze conciërge, meester Jan, een aanspreekpunt voor alle kinderen, ouders en medewerkers van het kindcentrum. De kinderen zien zo steeds dezelfde gezichten als ze ons kindcentrum bezoeken en overal gelden dezelfde regels en afspraken.

“We zijn trots op deze samenwerking en wat we kinderen en ouders hiermee kunnen bieden. We willen een feestelijk moment maken van de onthulling! Ouders hebben namen bedacht voor het kindcentrum. De bedenkers van de leukste naam gaan naar de Efteling. Bent u nieuwsgierig geworden wat de naam van het integraal kindcentrum wordt dan bent u van harte welkom: Onthulling naam integraal kindcentrum Kinderdagverblijf Potje Knor en Eenbes Basisschool De Branding: Donderdag 23 maart om 17.00 uur. Locatie: Aula van ons intergraal kindcentrum.”

GEEN REACTIES

Laat een antwoord achter